Zbraňové systémy

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. ponúka v oblasti výskumu a vývoja zbraňových systémov skúsenosti a schopnosti:

 • Pri spracovaní štúdií technickej realizovateľnosti
 • Pri riešení projektov v jednotlivých etapách vývoja
 • Vo výrobe funkčných vzorov a prototypov
 • Vypracovaním výrobnej dokumentácie
 • Vypracovaním sprievodnej dokumentácie ako napr.:
  •  technické podmienky na výrobu a preberacie skúšky výrobkov
  •  užívateľské manuály
  •  katalógy náhradných dielov
  •  výcviková dokumentácia
 • Pri realizácii vývojových skúšok, ktoré sú:
  •  strelecké
  •  nestrelecké 
   • servisovateľnosti
   • enviromentálne
 • Pre konfiguračný manažment
 • V použití 3D CAD a CAE aplikácií a ich riešeniach konštrukčného usporiadania ako aj v pevnostných analýzach


Referenčné riešenia:

Kategória Typ Status
Húfnice 155mm 52kal. ShKH ZUZANA 2 Po kvalifikačných skúškach

155mm 52kal. TMG EVA (vezená húfnica)

155mm 52kal. ShKH DIANA (pásová)

155mm 45kal. ShKH ZUZANA 2000 Opakovaná sériová výroba

152mm 47kal. ShKH ONDAVA Vývoj ukončený výrobou prototypu

152mm ShKH DANA vz. 77 Ukončená sériová výroba
Mínomety 81mm mínomet, ľahký, ťahaný Opakovaná sériová výroba

98mm mínomet, ľahký, ťahaný Sériová výroba ukončená

120mm mínomet PRAM/L, ťahaný Opakovaná sériová výroba

120mm mínomet PRAM/S, samohybný Opakovaná sériová výroba
Raketomety 122mm RM-70 Modular Ukončená sériová výroba
Zamínovacie a odmínovacie systémy SVO A1 Sériová výroba prerušená