Odmínovací náboj pre samohybný výbušný odmínovač (SVO)

je určený na ničenie mín uložených v mínových poliach. Odmínovacia strela OS–SVO je krídlami stabilizovaná strela špeciálneho určenia, s veľkým koeficientom plnenia trhavinou, čo zabezpečuje veľký plošný účinok z hľadiska impulzu rázovej vlny. Strela po dopade do mínového poľa vybuchuje nad terénom vo vzdialenosti danej konštrukciou piezoelektrického zapaľovača. Pôsobením impulzu rázovej tlakovej vlny od detonácie trhaviny v hlavici strely sa aktivujú protitankové a protipechotné míny v okolí výbuchu s odolnosťou do 0,8 kPas.Odmínovacia strela sa skladá :
  • z piezoelektrického zapaľovača
  • z hlavice naplnenej trhavinou
  • z nosiča stabilizátora so stabilizátorom strely


vybusny-odminovac

Strela je balená v drevenom prepravnom obale bez zapaľovača. Zapaľovače sú zabalené spolu s nábojkami SVO pre odpálenie striel v samostatnom drevenom obale. Jeden obal obsahuje zapaľovače a kovové hermetické obaly s nábojkami na kompletáciu 8 ks nábojov. Nábojka sa skladá z modifikovanej nábojnice od náboja 30 mm PLdVK, elektrickej zápalkovej skrutky EZS-1 a prachovej náplne 92 g nitrocelulózového prachu.

Celková hmotnosť strely 42,5 kg
Celková dĺžka strely 1 457 mm
Kaliber strely 247 mm
Hmotnosť trhaviny THAF-2 26,5 kg
Impulz rázovej vlny na R = 4,5 m 0,8 kPas
Počiatočná rýchlosť strely pre Xmax. 82 m/s
Maximálny dostrel Xmax. 530 m/s
Minimálny dostrel Xmin. 250 m/s
Hmotnosť strely v preprav. obale 52,5 kg