Cvičný náboj pre samohybný výbušný odmínovač (SVO)

je určený na výcvik osádok samohybných výbušných odmínovačov. Cvičná strela CvOS–SVO je konštruovaná tak, aby z hľadiska pevnosti spĺňala požiadavky viacnásobnej použiteľnosti a z hľadiska hmotnosti a letových vlastností bola zhodná s ostrou strelou.Cvičná strela sa skladá :
  • z cvičného zapaľovača
  • z hlavice
  • z nosiča stabilizátora so stabilizátorom strelyvybusny odminovac

Strela je balená v drevenom prepravnom obale bez zapaľovača. Cvičné zapaľovače sú zabalené spolu s nábojkami SVO pre odpálenie striel v samostatnom drevenom obale. Obal obsahuje cvičné zapaľovače a kovové hermetické konzervy s nábojkami na kompletáciu 8 ks cvičných nábojov. Nábojky pre cvičné náboje sú rovnaké ako pre náboje s ostrou strelou.


Kaliber strely 247 mm
Celková hmotnosť strely 42,5 kg
Celková dĺžka strely 1 405 mm
Počiatočná rýchlosť strely pre Xmax. 82 m/s
Maximálny dostrel Xmax. 530 m/s
Minimálny dostrel Xmin. 250 m/s
Hmotnosť strely v prepravnom obale 52,5 kg