Podkaliberný náboj 125 mm EPpSv

je určený pre použitie v tankoch rady T-72 a T-80 na ničenie pancierovaných cieľov. Náboj je delený. Podkaliberná strela pozostáva z penetrátora vyrobeného z volfrámovej zliatiny opatreného duralovou špičkou. V zadnej časti má strela duralový stabilizátor so stopovku. Strela je v hlavni vedená pomocou troch oddeliteľných segmentov, vyrobených z vysokopevnej hliníkovej zliatiny, ktoré sa za ústim hlavne od strely oddelia.

Prezentačný materiál PDF

Prachová náplň náboja je rozdelená na dve časti. Hlavná časť náplne je v samostatnej nábojke, ktorá má spaliteľný plášť a krátku oceľovú tesniacu nábojnicu. Nábojka nie je univerzálna, je určená len pre tento náboj. Druhá časť prachovej náplne je upevnená na podkalibernej strele v spaliteľnom tubuse.

Hmotnosť celého náboja 20 kg
Hmotnosť strely s prach. náplňou 10,3 kg
Letová hmotnosť strely 7,15 kg
Počiatočná rýchlosť strely 1690 m/s
Rozsah teplôt pre použitie náboja - 40° C až + 50° C
Presnosť 0,5 x 0,5 na 2 000 m
Prierazný účinok 540 mm RHA na 2 000 m