Cvičný náboj 125 mm EOF CvSv

je určený pre použitie v tankoch rady T-72 a T-80 na cvičné streľby. Náboj je delený. Cvičná trieštivo-trhavá strela 125 mm OFCvSv je naplnená trhavinou. Má hlavový zapaľovač AZ-90U a dnový zapaľovač DZ-75AU. Oba zapaľovače majú dvojcestnú autodeštrukciou. Strela má nadkaliberný stabilizátor so štyrmi krídlami, ktorý sa roztvára za ústim hlavne. V duralovom nosiči stabilizátora sú dve stopovky. Prachová náplň náboja je uložená v samostatnej nábojke, ktorá má spaliteľný plášť a krátku oceľovú tesniacu nábojnicu. Nábojka je výkonovo zhodná s originálnou nábojkou 4Ž40.Kaliber 125 mm
Hmotnosť strely 23 kg
Hmotnosť trhavinovej náplne 3,05 kg
Hmotnosť nábojky 9,5 kg
Doba do auto deštrukcie strely 4,5 ± 0,5 sek
Dostrel do auto deštrukcie strely 2 700 – 3 300 m
Počiatočná rýchlosť strely 850 m/s