Mínometný náboj s kontajnerovou strelou 98 mm K-PT

Používa sa na streľbu z 98 mm mínometov. Je určený na ničenie živej sily nepriateľa, zvrchu obrnenej techniky a iných cieľov s využitím submunície.

Náboj pozostáva:

  • z kontajnerovej 98 mm mínometnej strely naplnenej kumulatívno–trieštivou submuníciou a opatrenej hlavovým elektronickým časovacím zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny

98mmkcv

Mína 98 mm K-PT pozostáva z valcového kontajnera naplneného 15 ks elementov submunície s kumulatívno-trieštivým účinkom opatrenej zapaľovačmi ADZ s autodeštrukciou. V zadnej časti je ku kontajneru pripojený duralový stabilizátor. Stabilizátor pozostáva z prednej nakalibernej troj-krídlovej časti, ktorá sa otvára za ústim hlavne a nosiča náplní so šesťkrídlovým koncovým stabilizátorom zhodným so stabilizátorom OF míny. V prednej časti bloku stabilizátora je drážka s tesniacim plastovým krúžkom, ktorý bráni úniku plynov počas pohybu strely v hlavni. Mína je opatrená časovacím zapaľovačom LAMBDA M 760, pod ktorým je náplň prachu na výmet submunície z kontajnera.


Prachové náplne: Náplňový systém je zhodný s OF mínou. Na zážih prachových náplní sa používa základná nábojka v lepenkovej nábojnici (v tomto systéme sa samostatne nestrieľa). Ďalej sa používa šesť rovnako veľkých čiastkových náplní v celuloidových puzdrách. Pre najväčšiu zónu sa používa samostatná diaľková náplň zostavená zo sady celuloidových puzdier.


Mínové náboje, t.j. míny so zapaľovačom, so zasunutou základnou nábojkou a nasadenými 4 ks čiastkových náplní sú zabalené v hermetických plastových obaloch. Plastové obaly s nábojmi sú umiestnené na palete, na jednej paletovej jednotke je 6 obalov s nábojmi. Diaľkové náplne sú, z dôvodu odlišnej logistiky zásobovania týmto typom munície, zabalené spolu s nábojom vo veku plastového obalu.

Kaliber 98 mm
Dĺžka strely 915 mm
Hmotnosť strely 11,38 kg
Dostrel 350 – 6 050 m
SUBMUNÍCIA :  
Kaliber 42 mm
Prierazný účinok 120 mm
Stabilizácia za letu pomocou stuhy
Čas autodeštrukcie 17 s