Mínometný náboj 98 mm OFd

je určený pre 98 mm mínomety.

Náboj pozostáva :

  • z trieštivo–trhavej 98 mm míny opatrenej hlavovým nárazovým zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny

98mmkcv

Mína 98 mm OF má telo naplnene trhavinou. V zadnej časti je k telu pripevnený duralový nosič náplní so šesť krídlovým stabilizátorom. V prednej časti je na tele naskrutkovaný zapaľovač MZ-95M, ktorý má snímateľnú kuklu. Zapaľovač má okamžitú a oneskorenú funkciu.


Prachové náplne vytvárajú sedem zónový systém náplní. Na zážih prachových náplní sa používa základná nábojka v lepenkovej nábojnici. Nábojka je univerzálna aj pre 81 mm náboj, no v systéme 98 mm sa samostatne nestrieľa. Pre zóny čísla 1 – 6 sa používa šesť rovnako veľkých čiastkových náplní v celuloidových puzdrách. Pre najväčšiu zónu sa používa samostatná diaľková náplň zostavená zo sady celuloidových puzdier.


Mínové náboje, t.j. míny so zapaľovačom, so zasunutou základnou nábojkou a nasadenými čiastkovými náplňami sú zabalené v hermetických plastových obaloch. Plastové obaly s nábojmi sú umiestnené na palete, na jednej paletovej jednotke je 8 obalov s nábojmi. Diaľkové náplne sú zabalené zvlášť v hermetických plastových obaloch od mínových nábojov umiestnených na zvláštnej palete so záložnými prachovými náplňami.

Kaliber 98 mm
Dĺžka strely 620 mm
Hmotnosť strely 9,2 kg
Hmotnosť trhaviny 1,6 kg
Dostrel 300 – 8 000 m