Mínometný náboj 81 mm OFd

je určený pre 81 mm mínomety kompatibilné v NATO.

Náboj pozostáva:

  • z trieštivo–trhavej míny kalibra 81 mm opatrenej hlavovým nárazovým zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny


81mm OF

Mína 81 mm OF má telo naplnené trhavinou. V zadnej časti je k telu pripevnený duralový nosič náplní so šesť krídlovým stabilizátorom. V prednej časti je na tele naskrutkovaný zapaľovač MZ-95M, ktorý má snímateľnú kuklu a dopravnú poistku. Zapaľovač má okamžitú a oneskorenú funkciu.


Prachové náplne vytvárajú osem zónový systém. Na zážih prachových náplní a k streľbe na min. dostrel sa používa základná nábojka, ktorá sa vkladá do dutiny v nosiči náplní míny (zóna 0). Pre zóny čísla 1 – 6 sa používa šesť rovnako veľkých čiastkových náplní v celuloidových puzdrách. Pre najväčšiu zónu sa používa samostatná diaľková náplň zostavená zo sady šesť celuloidových puzdier.


Skompletované náboje, t.j. míny so zapaľovačmi, so zasunutými základnými nábojkami a nasadenými čiastkovými náplňami sú zabalené do plastových obalov. V jednom obale sú dva náboje. Obaly sú umiestnené na palete, na jednej paletovej jednotke je 6 dvoj-obalov s nábojmi. Diaľkové náplne sú zabalené zvlášť v hermetických plastových obaloch od mínových nábojov na zvláštnej palete so záložnými prachovými náplňami.

Kaliber 81 mm
Dĺžka strely 490 mm
Hmotnosť strely 5 kg
Hmotnosť trhaviny 0,75 kg
Dostrel 110 – 6 800 m