Mínometný náboj 120 mm OFd

je určený na použitie v 120 mm mínometoch PRAM-L, PRAM-S a iných kompatibilných systémoch.

Náboj pozostáva:

  • z trieštivo–trhavej míny 120 mm OFd opatrenej hlavovým nárazovým zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny


Mína 120 mm OFd má telo míny naplnené trhavinou. V zadnej časti je k telu pripojený oceľový nosič náplní so šesť krídlovým stabilizátorom. V prednej časti má naskrutkovaný zapaľovač MZ-81, ktorý má snímateľnú kuklu. Zapaľovač má okamžitú a oneskorenú funkciu.


PRACHOVÉ NÁPLNE sú v tkaninových vreckách, ktoré sa upevňujú šnúrkami na nosič náplní míny. Na zážih prachových náplní sa používa základná nábojka v lepenkovej nábojnici kalibra 26,5 mm, ktorá sa vkladá do dutiny v nosiči náplní míny (samostatne sa nestrieľa). Náplňový systém vytvára 7 zón náplní. Pre zóny čísla 1 – 6 sa používa šesť rovnako veľkých čiastkových náplní o hmotnosti cca 0,077 kg. Pre siedmu zónu sa používa samostatná diaľková náplň o hmotnosti 0,790 kg.


Náboje sú zabalené v drevených obaloch (v jednom obale sú 2 náboje). V obaloch sú prachové náplne uložené v plechových hermetických puzdrách. Základné nábojky sú zabalené v polyetylénovej fólii. Náboje sú kompletované buď so štyrmi čiastkovými náplňami, alebo s náplňou diaľkovou.

Kaliber 120 mm
Dĺžka strely 736 mm
Hmotnosť strely 16 kg
Hmotnosť náplne TNT 2,66 kg
Dostrel 250 – 8 000 m