Kontajnerový dymový mínový náboj 98 mm ZmD

Používa sa na streľbu z 98 mm mínometov. Je určený na značkovanie dopadu strely v cieľovej ploche pri zastreľovaní mínometov, na označenie smeru útoku a na vytváranie dymovej clony pre zakrytie vlastnej činnosti.

Náboj pozostáva :

  • z kontajnerovej 98 mm mínometnej strely naplnenej dymovými a svetelným elementom a opatrenej hlavovým elektronickým časovacím zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny

Kontajnerová mína s dymovou a so svetelnou signalizáciou miesta dopadu 98 mm ZmD má rovnaký tvar a podobné konštrukčné časti ako strela typu K-PT. Kontajner obsahuje 3 dymové elementy typu 3D6 a jeden svetelný blok. Táto submunícia zabezpečuje dobre viditeľné označenie (i v noci) miesta dopadu strely v cieľovej ploche. Strela je opatrená časovacím elektronickým zapaľovačom LAMBDA M 760, alebo LAMBDA M 760 OS, pod ktorým je prachová náplň na výmet submunície.


Prachové náplne vytvárajú systém zhodný s OF mínou. Na zážih prachových náplní sa používa základná nábojka v lepenkovej nábojnici. Ďalej sa používa šesť rovnako veľkých čiastkových náplní v celuloidových puzdrách. Pre najväčšiu zónu sa používa samostatná diaľková náplň zostavená zo sady celuloidových puzdier.


Mínové náboje s dymovou kontajnerovou strelou sú zabalené rovnakým spôsobom a v rovnakých obaloch ako so submuníciou typu K-PT. Plastové obaly s nábojmi sú umiestnené na palete, na jednej paletovej jednotke je 6 obalov s cvičnými nábojmi. Diaľkové náplne sú, z dôvodu odlišnej logistiky zásobovania týmto typom munície, zabalené spolu s nábojom vo veku plastového obalu.

Kaliber 98 mm
Dĺžka strely 915 mm
Hmotnosť strely 11,38 kg
Dostrel 200 – 6 050 m
SUBMUNÍCIA :  
Hmotnosť dymového elementu 3D6 0,85 kg
Čas dymenia elementu 60 – 160 s
Dymová clona z 3 elementov (š x v) cca 30 sek. po dopade, pri vetre 5 m/s (15 – 40 m) x (5 – 20 m)
Čas horenia svetelného bloku 10 s