Cvičný mínometný náboj 98 mm OFdCv

je určený k nácviku povelov a činnosti obsluhy 98 mm mínometov.

Náboj pozostáva :

  • z cvičnej míny 98 mm OFCv
  • z cvičnej nábojky

Cvičná mína 98 mm OFCv má telo tvarovo zhodné s telom ostrej míny. Naplnené je inertnou hmotou. V prednej časti je opatrené maketou zapaľovača, v zadnej časti má nosič stabilizátora, do ktorého sa vkladá cvičná nábojka. Mína je po výmene nábojky používaná opakovane.


Cvičná nábojka je špeciálna nábojka v lepenkovej nábojnici určená na použitie s cvičnými mínami kalibrov 98 aj 81 mm.


Cvičné míny sú zabalené v rovnakých plastových obaloch ako ostré náboje, na jednej palete je 8 obalov s cvičnými mínami. Cvičné nábojky sú zabalené zvlášť v drevených obaloch typu PM-2. V jednom obale je 216 nábojok.

Kaliber 98 mm
Dĺžka strely 620 mm
Hmotnosť strely 9,2 kg
Dostrel cca 30 m