Cvičný mínometný náboj 81 mm OFdCv

je určený k nácviku povelov a činnosti obsluhy 81 mm mínometov kompatibilných v NATO.

Náboj pozostáva :

  • z cvičnej míny 81 mm OFCv
  • z cvičnej nábojky

Cvičná mína 81 mm OFCv má telo tvarovo zhodné s telom ostrej míny. Naplnené je inertnou hmotou. V prednej časti je opatrené maketou zapaľovača, v zadnej časti má špeciálny nosič stabilizátora, do ktorého sa vkladá cvičná nábojka. Cvičné míny sa po výmene nábojky používajú opakovane.


Cvičná nábojka je špeciálna nábojka v lepenkovej nábojnici určená pre cvičné míny kalibrov 81 mm a 98 mm.


Cvičné míny sú zabalené v rovnakých plastových obaloch ako ostré náboje kalibra 81 mm, na jednej palete je 6 dvoj-obalov s cvičnými mínami. Cvičné nábojky sú zabalené zvlášť v drevených obaloch typu PM-2. V jednom obale je 216 nábojok.

Kaliber 81 mm
Dĺžka strely 490 mm
Hmotnosť strely 5 kg
Dostrel pri námere 45 ° cca 30 m