Cvičný mínometný náboj 120 mm OFdCv

je určený k nácviku povelov a činnosti obsluhy 120 mm mínometov PRAM-L a iných kompatibilných systémov.

Náboj pozostáva:

  • z cvičnej míny 120 mm OFdCv
  • z cvičnej nábojky

Cvičná mína 120 mm OFdCv má telo tvarovo zhodné s telom ostrej míny. Naplnené je inertnou hmotou. V prednej časti je opatrené maketou zapaľovača, v zadnej časti má špeciálny nosič stabilizátora, do ktorého sa vkladá cvičná nábojka. Mína sa po výmene nábojky používa opakovane.


Cvičná nábojka je špeciálna nábojka v lepenkovej nábojnici určená pre cvičnú mínu 120 mm OFdCv.


Cvičné míny sú zabalené v rovnakých drevených obaloch ako ostré náboje. Cvičné nábojky sú zabalené zvlášť v drevených obaloch typu PM-2. V jednom obale je 216 nábojok.

Kaliber 120 mm
Dĺžka strely 736 mm
Hmotnosť strely 16 kg
Dostrel pri námere 45° cca 30 m