Letecká proti betónová bomba PLB-55-50-BU FOBOS

je určená na ničenie letísk, vzletových dráh a iných spevnených cieľov vedením vzdušného útoku z výšky nad 65 m pri rýchlostiach 500 až 1150 km/h. Systém pozostáva zo špeciálneho nosiča podveseného na krídle, alebo na trupe lietadla s kapacitou 9 leteckých bômb FOBOS. Tento nosič umožňuje uvoľnenie bômb v optimálnych vopred nastavených časových intervaloch, ktoré zohľadňujú predpokladanú výšku a rýchlosťou vzdušného útoku.Funkcia bomby :


V priebehu vzdušného útoku je možné v čase do 1 sekundy uvoľniť z nosiča až 9 bômb. V priebehu ďalšej sekundy dôjde na chvoste bomby k otvoreniu padáka, ktorý ju zbrzdí, čím sa zabezpečí aby bomba dopadla do cieľa v optimálnom uhle. V okamihu keď pozdĺžna os bomby dosiahne uhol voči zemi minimálne 45°, dôjde za pomoci raketového motora k jej prudkému urýchleniu na rýchlosť 220 m/s. Táto rýchlosť poskytuje dostatočnú energiu aby bomba prerazila spevnený betónový povrch o hrúbke minimálne 0,4 m. Väčší účinok bomby sa dosahuje použitím zapaľovača s oneskorenou funkciou.

Priemer 138/155 mm
Dĺžka 1 700 mm
Celková hmotnosť 50 kg
Hmotnosť výbušnej zmesi 6,2 kg
Oneskorenie zapaľovača 20 ms až niekoľko hodín

Nosič bômb :
Hmotnosť 45 kg
Kapacita 9 bômb
Intervaly uvoľňovania bômb 25 ms až 100 ms