Zapaľovač KZ – 984

je produktom projektu BEKOZ, „Bezpečný kontaktný zapaľovač pre delostreleckú a mínometnú muníciu podľa štandardov NATO“, aplikovaným na modernizáciu zapaľovača KZ–98. Je to mechanický hlavový nárazový zapaľovač s okamžitou alebo oneskorenou funkciou, zaistený s rozbuškovou poistkou. Určený je pre použitie v trieštivo–trhavej a cvičnej delostreleckej munícii kalibra 155 pre zbraňové komplety 155 mm ShKH ZUZANA 2000, ZUZANA 2 a iné kompatibilné systémy. Zapaľovač je z hľadiska konštrukčného riešenia, bezpečnosti, odolnosti a funkčnosti porovnateľný so zapaľovačmi používanými v krajinách NATO typu M 739, M 739A1 alebo AZ-88, ktoré je možné strieľať náplňami v celom rozsahu od najmenšieho modulu CHARGE A až po najväčšiu zónu náplní modul CHARGE D.


KZ 984

Hlavným zámerom riešenia projektu BEKOZ bola konštrukcia poistného mechanizmu zapaľovača zahŕňajúceho jeho zaistenie účinkom dvoch blokovacích mechanizmov, ktorých činnosť je od seba nezávislá. Prvý blokovací mechanizmus sa u tohto zapaľovača odisťuje účinkom osového zrýchleniu pri výstrele. Odistenie druhého blokovacieho mechanizmu je odvodené od účinku odstredivej sily vyvolanej otáčkami strely. Modernizovaný zapaľovač KZ–984 má prevzatých cca 50 % súčiastok z pôvodného zapaľovača KZ–98. Prevzaté je aj balenie zapaľovačov, t.j. v plastových hermetických puzdrách, ktoré sú zabalené ešte v drevenom obale s kapacitou 20 ks zapaľovačov.

Hmotnosť zapaľovača 0,7 kg
Výška 143 mm
Priemer φ 60 mm
Závit 2“ – 12 TPI – UNF.
Maskové zaistenie min. 80 m
Podmienky odistenia :
zrýchlenie pri výstrele min. 15 696 ms-2
otáčky min. 40 s-1
Čas oneskorenia funkcie 0,06 s
Výška bezpečného pádu 12 m
Rozsah pracovných teplôt - 40 °C až + 50 °C
Skladovacia teplota - 54 °C až + 55 °C (+71 °C max 28 dní, max. 4 hodiny denne)