Zapaľovač KZ – 88

Je to mechanický hlavový nárazový zapaľovač s okamžitou alebo oneskorenou funkciou, zaistený s rozbuškovou poistkou. Určený je na použitie pre trieštivo–trhavú diaľkovú strelu 152 mm OFd k ShKH vz. 77 DANA. Rovnako aj pre staršiu delostreleckú trieštivo–trhavú muníciu kalibrov 100, 122 a 152 mm k zbraniam 100 mm TK54, 100 mm K53, 122 mm ShH 2S1, 122 mm H D30, 122 mm H38, 152 H18/47, 152 mm KH37.


KZ 88

Zapaľovač bol vyvinutý v rámci projektu MASKA ako náhrada za zapaľovač RGM–2. Cieľom projektu MASKA bola modernizácia poistného mechanizmu zavedených delostreleckých zapaľovačov RGM–2, V–429E a MZ–81 o funkciu maskového zaistenie. V prípade zapaľovača RGM–2 sa modernizácia, ktorá by zabezpečovala jeho spoľahlivú funkciu aj na strele 152 mm OFd, realizovať nedala, preto bol nahradený novým typom zapaľovača s označením KZ–88. Rozsah použiteľnosti nového zapaľovača KZ–88 prekrýva rozsah pôvodného zapaľovača RGM–2 a je rozšírený aj pre strelu 152 mm OFd.

Zapaľovač KZ–88 bol neskôr modernizovaný v projekte BEKOZ. Cieľom tohto projektu bolo riešenie zaistenia vybraných typov delostreleckých zapaľovačov dvomi nezávislými princípmi, spĺňajúce požiadavky príslušných štandardizačných dokumentov STANAG, platných pre bezpečné používanie munície v ozbrojených silách NATO. Modernizované prevedenie zapaľovača má typové označenie KZ–88M.

Zapaľovače KZ–88 sú zabalené buď na strelách 152 mm OFd, čo kopíruje spôsob balenia tejto munície. Alebo sú zabalené oddelene od munície v drevenom obale, v ktorom sú 4 plechovice. V každej plechovici je zabalených 16 ks zapaľovačov.

Hmotnosť 0,383 kg
Výška 106 mm
Priemer φ 40 mm
Závit SpW 36,18 x 1/10“
Maskové zaistenie min. 80 m
Rozsah pracovných teplôt - 40 0C až + 50 0C