Piezoelektrický zapaľovač PEZ – 1

je nárazový hlavový zapaľovač na piezoelektrickom princípe s rozbuškovou poistkou, s pyrotechnickým maskovým zaistením a pyrotechnickou autodeštrukciou. Vyvinutý bol na iniciáciu bojovej hlavice odmínovacej strely SVO. Pozostáva z hlavovej časti obsahujúcej piezogenerátor a z dnovej časti, v ktorej je umiestnený poistný a detonačný mechanizmus. Obe časti sú elektricky spojené vodičom a tvoria jeden kompaktný celok. Zapaľovač PEZ–1 sa vyznačuje vysokou citlivosťou pri dopade na rôzne povrchy terénu, krátkou reakčnou dobou a pre maximálny tlakový účinok trhavinovej náplne bojovej hlavice strely na mínové pole je prispôsobený :

  • na iniciáciu trhaviny pri dopade strely do mínového poľa v okamihu keď je hlavica vo výške cca 0,3 m nad terénom
  • na iniciáciu trhaviny bojovej hlavice od jej dna.

Zapaľovač má dopravnú poistku a kuklu, ktoré sa odstraňujú po naskrutkovaní zapaľovača na odmínovaciu strelu. Autodeštrukčná funkcia zapaľovača zabezpečuje odstránenie odmínovacej strely z mínového poľa, v prípade zlyhania jej funkcie. Zapaľovače sú hermeticky zabalené v plechovom obale, ktorý je uložený spolu s hermeticky zabalenými nábojkami v drevenej debničke. Táto debnička je umiestnená na hornej časti palety so strelami SVO. Na jednej palete sú všetky diely k príprave 8 ks odmínovacích nábojov SVO k streľbe.

Hmotnosť 0,95 kg
Maskové zaistenie min. 75 m