Delostrelecké zapaľovače

MODERNIZÁCIA DELOSTELECKÝCH ZAPAĽOVAČOV PRE OZBROJENÉ SILY SR


Modernizácia zapaľovačov bola realizovaná v rámci projektu BEKOZ „Bezpečný kontaktný zapaľovač pre delostreleckú a mínometnú muníciu podľa štandardov NATO“, ktorý riešila Konštrukta – Defence v rokoch 2001 až 2007. Cieľom projektu bolo priblíženie konštrukčných požiadaviek kladených na delostrelecké a mínometné zapaľovače používané v Ozbrojených silách SR k požiadavkám štandardizačného dokumentu STANAG 4187 vyd. 2.


V rámci projektu bolo z celkového sortimentu delostreleckých zapaľovačov v zásobách Ozbrojených síl SR vybraných päť typov zapaľovačov, ktoré boli modernizované. Išlo o tieto typy zapaľovačov (označenie je už po modernizácii) :

  • KZ – 984 - určený pre delostreleckú muníciu kalibra 155 mm
  • KZ – 88M - určený pre delostreleckú muníciu kalibrov 100, 122 a 152 mm
  • MRGM – 2 - určený pre delostreleckú muníciu kalibrov 100, 122 a 152 mm
  • MZ – 81M - určený pre mínometnú muníciu kalibra 120 mm
  • MZ – 95M - určený pre mínometnú muníciu kalibrov 98 a 81 mm.

Riešenie projektu bolo neskôr rozšírené aj na modernizáciu zapaľovača V429E pod označením

  • KTZ - určený pre tankový náboj s trieštivo–trhavou strelou kalibra - 125 mm

Po schválení úvodnej štúdie a konečného projektu bola riešiteľom vypracovaná dokumentácia na zabezpečenie výroby a montáže prototypov modernizovaných zapaľovačov z každého typu. Vyrobené prototypy boli podrobené celému radu kvalifikačných skúšok podľa STANAG 4157 podskupín, nestreleckým skúškam i streleckým skúškam z jednotlivých typov zbraní.

V nasledovných etapách riešenia projektu „Kontrolné skúšky“ a „Vojskové skúšky“ boli potvrdené vyhovujúce výsledky skúšok a modernizované zapaľovače boli zavedené do užívania Ozbrojenými silami SR.

Delostrelecke zapalovace

Výsledkom riešenia projektu BEKOZ je technická dokumentácia (technické podmienky a výrobné výkresy) na výrobu modernizovaných zapaľovačov. Využitím týchto výsledkov získali Ozbrojené sily SR zapaľovače s úrovňou bezpečnosti, ktorá spĺňa požiadavky príslušných štandardizačných dokumentov STANAG, platných pre používanie munície v ozbrojených silách NATO.Prospekt na stiahnutieBEKOZ Fuze Modernization