Náboj 155 mm EOFd MK

je určený pre použitie v zbraniach 155 mm ShKH ZUZANA 2000, ZUZANA 2 a ďalších kompatibilných systémoch kalibra 155 s hlavňami 39d, 45d a 52d. Náboj s Bi-modulárnym systémom prachových náplní splňuje požiadavky balistického memoranda týkajúceho sa štandardizácie častí 155 mm zbraní a munície v NATO.

Náboj je delený a pozostáva :

  • z trieštivo–trhavej strely 155 mm OFd MK opatrenej zapaľovačom
  • z prachových náplní

STRELA 155 mm Ofd MK je klasickej konštrukcie. Má navarenú vodiacu obrúčku z medenej zliatiny. Za obrúčkou má plastový tesniaci krúžok. Strela má v dne dutinu a je opatrená nárazovým hlavovým zapaľovačom KZ-984. Zapaľovač má prepínateľnú funkciu buď okamžitú, alebo s oneskorením. Použité môžu byť aj iné typy zapaľovačov pre kaliber 155 mm so štandardným závitom. Strela je naplnená zmesou trhaviny TNT/RDX.


PRACHOVÉ NÁPLNE sú v spaliteľných puzdrách. Náboj bol dodávaný s prachovými náplňami typu CHARGE A, CHARGE B, CHARGE D, od výrobcu z ČR, ktorých kombináciou sa vytváral 5 zónový systém. V súčasnosti je overovaný Bi-modulárny systém náplní so šiestimi zónami, ktorý spĺňa požiadavky balistického memoranda.


Náboje sú balené v hermetických plechových obaloch, ktoré sa stohujú do paliet. Zvlášť obaly so strelami a zvlášť s prachovými náplňami. Na palete je dvadsať obalov so strelami, alebo s prachovými náplňami.

Kaliber 155 mm
Dĺžka strely 928 mm
Hmotnosť strely 44 kg
Hmotnosť trhavinovej náplne 9,2 kg
Hmotnosť 6 bi-modulov 17 kg
Počiatočná rýchlosť strely (hlaveň 52d) 943 m/s
Maximálny dostrel (hlaveň 52d) 32 500 m