Náboj 155 mm EOFd MK DV

je určený na diaľkovú streľbu pre použitie v zbraniach 155 mm ShKH ZUZANA 2000, ZUZANA 2 a ďalších kompatibilných systémoch kalibra 155 s hlavňami 39d, 45d a 52d.

Náboj má predĺžený dostrel, je delený a pozostáva :

  • z trieštivo–trhavej strely 155 mm OFd MK DV s generátorom dnového výtoku opatrenej zapaľovačom
  • z prachových náplní

STRELA 155 mm OFd MK DV má navarenú vodiacu obrúčku z medenej kompozície, za obrúčkou má plastový tesniaci krúžok. Pre predĺženie dostrelu má strela v dne generátor plynov. Je opatrená nárazovým hlavovým zapaľovačom KZ-984. Zapaľovač má prepínateľnú funkciu buď okamžitú, alebo s oneskorením. Použité môžu byť aj iné typy zapaľovačov pre kaliber 155 mm so štandardným závitom. Strela je naplnená zmesou trhaviny TNT/RDX.


PRACHOVÉ NÁPLNE sú v spaliteľných puzdrách. Náboj bol dodávaný s prachovými náplňami typu CHARGE 2A + B a CHARGE D od výrobcu z ČR. V súčasnosti je overovaný s Bi-modulárnym systémom náplní s hornými štyrmi zónami náplní.


Náboje sú balené v hermetických plechových obaloch, ktoré sa stohujú do paliet. Zvlášť obaly so strelami a zvlášť s prachovými náplňami. Na palete je dvadsať obalov so strelami, alebo s prachovými náplňami.

Kaliber 155 mm
Dĺžka strely 938 mm
Hmotnosť strely 47 kg
Hmotnosť trhavinovej náplne 9,2 kg
Hmotnosť 6 bi-modulov 17 kg
Maximálny dostrel (hlaveň 52d) 39 850 m