Náboj 155 mm ECvRd

bol vyvinutý na výcvik obslúh a cvičné streľby zo zbrane 155 mm ShKH ZUZANA 2000. Náboj môže byť použitý aj v 155 mm ShKH ZUZANA 2 a v ďalších kompatibilných systémoch kalibra 155 s hlavňami 39d, 45d a 52d.

Náboj je delený a pozostáva :

  • z cvičnej strely s redukovaným dostrelom 155 mm CvRd opatrenej zapaľovačom
  • z prachových náplní


STRELA 155 mm CvRd má navarenú vodiacu obrúčku z medenej kompozície. Strela má v dne plytkú dutinu a je opatrená nárazovým hlavovým zapaľovačom KZ-984. Zapaľovač má prepínateľnú funkciu buď okamžitú, alebo s oneskorením. Použité môžu byť aj iné typy zapaľovačov pre kaliber 155 mm so štandardným závitom. Strela je naplnená malou náplňou TNT, dymovou a dymovo–zábleskovou zložou, čo zlepšuje pozorovanie a identifikáciu dopadov striel v cieľovom priestore pri cvičných streľbách.


PRACHOVÉ NÁPLNE sú v spaliteľných puzdrách. Náboj bol dodávaný s modulovými prachovými náplňami typu CHARGE A, od výrobcu z ČR, ktorých kombinovaním v počte 1 až 3 sa vytvára troj zónový náplňový systém. Náplne sa dajú nabiť ručne aj automatickým nabíjacím zariadením zbrane.


Cvičné náboje sú balené rovnako oko ostrá munícia, t.j. v hermetických plechových obaloch, ktoré sa stohujú do paliet. Zvlášť obaly so strelami a zvlášť s prachovými náplňami. Na palete je dvadsať obalov so strelami, alebo s prachovými náplňami CHARGE A.

Kaliber 155 mm
Dĺžka strely 700 mm
Hmotnosť strely 46,1 kg
Hmotnosť trhavinovej náplne 0,295 kg
Hmotnosť dymovej zlože 0,406 kg
Hmotnosť dymovo–zábleskovej zlože 0,042 kg
Hmotnosť najväčšej náplne 3 x CHARGE A 6,9 kg
Minimálny dostrel 4 400 m
Maximálny dostrel (hlaveň 45d) 13 500 m