Náboj 152 mm EOFd "DANA"

je určený pre použitie v 152 mm ShKH vz. 77 DANA, ShKH ONDAVA a v iných kompatibilných systémoch kalibra 152 mm.

Náboj je delený a pozostáva :

  • z diaľkovej trieštivo–trhavej strely 152 mm OFd opatrenej zapaľovačom
  • z nábojky plnej premennej ŽN–546 s dvomi čiastkovými náplňami alebo nábojky zmenšenej premennej Ž–546U s piatimi čiastkovými náplňami

STRELA 152 mm OFd má nalisovanú medenú vodiacu obrúčku. Oproti klasickej strele OF-540 má predĺžené telo a v dne dutinu pre zlepšenie balistického koegficienta. Je opatrená hlavovým nárazovým zapaľovačom KZ-88M. Zapaľovač má prepínateľnú funkciu buď okamžitú, alebo s oneskorením. Naplnená je zmesou trhaviny TNT/RDX.

Nábojka ŽN–546 (Plná premenná) je určená pre streľbu na väčšie vzdialenosti. Má oceľovú alebo mosadznú nábojnicu. Nábojka poskytuje dve zóny náplní – Plnú a č. 1, ktorá sa získa odobraním dvoch vreciek s prachom z náplne Plnej. Obsahuje odmeďovač a aditíva na tlmenie plameňa na ústi hlavne po výstrele.

Nábojka Ž–546U (Zmenšená premenná) je určená na pokrytie menších dostrelov. Má oceľovú alebo mosadznú nábojnicu. Nábojka má päť zón náplní č. 2, 3, 4, 5 a 6.

Náboj je kompletovaný buď s nábojkou ŽN-546 alebo Ž-546U a je zabalený v drevenom obale. Strela je v obale s naskrutkovaným zapaľovačom, ústie nábojky je zahermetizované vazelínou.

Kaliber 152 mm
Dĺžka strely 838 mm
Hmotnosť strely 43,56 kg
Hmotnosť trhavinovej náplne 7,97 kg
Dĺžka nábojnice 547 mm
Hmotnosť prachovej náplne (ŽN-546) 8,1 kg
Počiatočná rýchlosť strely (náplň plná) 695 m/s
Maximálny dostrel (SHKH vz. 77) 20 km