Muničné systémy

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. ponúka v oblasti výskumu a vývoja muničných systémov skúsenosti a schopnosti:

 • Pri spracovaní štúdií technickej realizovateľnosti
 • Pri riešení projektov v jednotlivých etapách vývoja
 • Pri riešení vnútornej a vonkajšej balistiky
 • Vo výrobe funkčných vzorov a prototypov
 • Vypracovaním výrobnej dokumentácie
 • Vypracovaním sprievodnej dokumentácie ako napr.:
  •  technické podmienky na výrobu a preberacie skúšky výrobkov
  •  užívateľské príručky
 •  Pri realizácii vývojových skúšok, ktoré sú:
  •  strelecké
  •  nestrelecké 
   •  enviromentálne
 • Pre konfiguračný manažment
 • V použití CAD a CAE aplikácií

Referenčné riešenia:

Kategória Typ (podľa kalibru) Status
Delostrelecká munícia Náboj 155 mm EOFd M3 Pokračuje podľa požiadaviek

Náboj 155 mm EOFd M3/DV Pokračuje podľa požiadaviek

Náboj 155 mm EOFd MK Pokračuje podľa požiadaviek

Náboj 155 mm EOFd MK/DV Pokračuje podľa požiadaviek

Náboj 155 mm ECvRd Pokračuje podľa požiadaviek

Náboj 152 mm EOFd "DANA" SV do r. 1988
Delostrelecké zapaľovače Zapaľovač KZ-88 Sériová výroba ukončená

Zapaľovač KZ-98 Seriová výroba

Zapaľovač KZ-984 Seriová výroba

Zapaľovač PEZ-1 Seriová výroba ukončená

Zapaľovače BEKOZ Ukončený vývoj
Letecká munícia Letecká protibetónová bomba  PLB-55-50-BU Ukončený vývoj
Mínometná munícia Mínometný náboj 81 mm OFd Pokračuje podľa požiadaviek

Cvičný mínometný náboj 81 mm OFdCv Pokračuje podľa požiadaviek

Mínometný náboj 98 mm OFd Pokračuje podľa požiadaviek

Cvičný mínometný náboj 98 mm OFdCv Pokračuje podľa požiadaviek

Mínometný náboj s kontajnerovou strelou 98 mm K–PT Ukončený vývoj

Cvičný mínometný náboj so strelou 98 mm K-Cv Ukončený vývoj

Kontajnerový dymový mínový náboj 98 mm ZmD Ukončený vývoj

Mínometný náboj 120 mm OFd SV do r. 1989

Cvičný mínometný náboj 120 mm OFdCv SV do r. 1989
Tanková munícia Cvičný náboj 125 mm EOF CvSv Pokračuje podľa požiadaviek

Podkaliberný náboj 125 mm EPpSv Ukončený vývoj
Zamínovacie a odmínovacie systémy Odmínovací náboj pre SVO Sériová výroba pokračuje podľa požiadaviek

Cvičný odmínovací náboj pre SVO Sériová výroba pokračuje podľa požiadaviek