Modernizácie

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. ponúka  skúsenosti a schopnosti pri vývoji modernizačných prvkov v oblasti zbraňových, muničných, elektronických systémov a špeciálnych zbraňových nadstavieb:

 • Pri spracovaní štúdií technickej realizovateľnosti
 • Pri riešení projektov v jednotlivých etapách vývoja
 • Vypracovaním výrobnej dokumentácie
 • Vypracovaním sprievodnej dokumentácie ako napr.:
  •  technické podmienky na výrobu a preberacie skúšky výrobkov
  •  užívateľské manuály
  •  katalógy náhradných dielov
  •  výcviková dokumentácia
 • Pri realizácii vývojových skúšok, ktoré sú
  •  strelecké
  •  nestrelecké 
   •  servisovateľnosti
   •  enviromentálne
 • Pre konfiguračný manažment
 • V použití CAD a CAE aplikácií

Referenčné riešenia: