Školiaca činnosť v oblasti výbušnín a pyrotechniky a služby certifikačného orgánu

Zameranie pracoviska a špecialistov na oblasť výbušnín poskytuje zázemie na špeciálnu školiacu činnosť. Na vykonávanie školenia predavačov pyrotechnických výrobkov podľa vyhl. SBÚ 536/1991 Zb. získala organizácia poverenie Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 5/1992. Školenia podľa vyhlášok MH SR č. 78 a 79/1993 Z.z. sú vykonávané na základe Poverenia MH SR č. 82/104/II-225/1993. Toto poverenie oprávňuje k vykonávaniu školiacej činnosti pre kurzy odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov - strelcov, pyrotechnikov - vedúcich strelieb a pyrotechnikov na ničenie výbušnín a kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s výbušninami.

Cenník školení platný od 01.04.2011


KURZ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MH SR č. 78/1993 Z. z.

P.č. NÁZOV ZC DPH 20 % SPOLU
1 Odborná spôsobilosť na práce s výbušninami - (40 hodín) 311,00 € 62,20 € 373,20 €KURZY V ZMYSLE VYHLÁŠKY MH SR č. 79/1993 Z. z.

P.č. NÁZOV ZC DPH 20 % SPOLU
1 Pyrotechnik skupiny „A“ – STRELEC
(rozsah 94 hod.)
1 178,00 € 235,60 € 1 413,60 €
2 Pyrotechnik skupiny „B“ – VEDÚCI STRELIEB
(rozsah 94 hod.)
1 244,00 € 248,80 € 1 492,80 €
3 Pyrotechnik skupiny „C“ – PYROTECHNIK
(rozsah 174 hod.)
1 824,00 € 364,80 € 2 188,80 €
4 ODPAĽOVAČ OHŇOSTROJOV
(rozsah 40 hod.)
598,00 € 119,60 € 717,60 €ŠKOLENIE V ZMYSLE ZÁKONA SNR č. 51/1988 Zb.

P.č. NÁZOV ZC DPH 20 % SPOLU
1 Predavač pyrotechnických výrobkov
(3-10 účastníkov), trieda II. a KAT.1, 2 a 3
55,00 € 11,00 € 66,00 €
2 Predavač pyrotechnických výrobkov
(11-30 účastníkov), trieda II. a KAT.1, 2 a 3
40,83 € 8,17 € 49,00 €
3 Predavač pyrotechnických výrobkov
individuálne trieda II. a III. a KAT 1, 2 a 3
73,33 € 14,67 € 88,00 €
4 Poplatok za vystavenie duplikátu preukaz
predavača zábavnej pyrotechniky
16,67 € 3,33 €

20,00 €


SLUŽBY CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU NA VÝROBKY

Cenník na vyžiadanie.