Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) 

stiahnuť

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. marca 2016 o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu 

stiahnuť

Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

stiahnuť

Tlačivo pre prepravu výbušnín

stiahnuť