Zmena pracovnej doby

Oznamujeme zákazníkom, že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky 

od 27.08.2018 do 31.08.2018    sa nebudú vykonávať tlakové skúšky zbraní.