Zmena pracovnej doby

Oznamujeme zákazníkom, že z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 23.12.2016 az 05.01.2016 sa nebudú vykonávať tlakové skúšky zbraní.