Zmena pracovnej doby

Oznamujeme zákazníkom, že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky 

od 24.12.2018 do 06.01.2019    sa nebudú vykonávať tlakové skúšky zbraní.