Súčasnosť

KONŠTRUKTA-Defence, a.s. je stredne veľká spoločnosť, ktorá zachováva históriu a tradície Konštrukty Trenčín a v súčasnosti ponúka inovačné konštrukčné návrhy a expertízy pre obranné aplikácie zákazníkov, solídnosť a integráciu pokrokových technológií do obranných systémov v nasledovných oblastiach:

  1. Vývoj zbraňových systémov – delostreleckých, mínometných, raketových, ženijných a leteckých.
  2. Vývoj muničných systémov – kontajnerových podkaliberných (APFSDS), ženijných, leteckých (bomby), mínových a špeciálneho určenia.
  3. Vývoj systémov riadenia paľby pre všetky druhy zbraní.
  4. Vývoj trenažérovej a simulačnej techniky.
  5. Vývoj podvozkov a špeciálnych nadstavieb.
  6. Vývoj špeciálnych zbraní a protiteroristických prostriedkov.
  7. Modernizácia súčasnej techniky zavedenej v armádach.
  8. Školenia pracovníkov v oblasti špeciálnej techniky (vývoj – výroba).

Naše odborné znalosti a skúsenosti sme nadobudli desaťročiami práce v oblasti výskumu a vývoja zbrojných systémov. Výrobky vyvinuté, modernizované alebo modifikované našou spoločnosťou sú využívané a uznávané užívateľmi v strednej a východnej Európe, Afrike, Latinskej Amerike a na strednom východe.

V spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a.s. disponujeme skúsenou pracovnou silou. V oblasti ľudských zdrojov kladieme veľký dôraz na vzdelávanie, motiváciu a kariérny rast zamestnancov. Spolupracujeme s viacerými vzdelávacími organizáciami a vysokými školami, v rámci spolupráce zabezpečujeme pedagogickú podporu vzdelávania na vysokých školách. 

Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s. má uzatvorenú Kolektívnu zmluvu s odborovými organizáciami Odborového zväzu KOVO pôsobiacimi v spoločnosti, ktorá zamestnancom zabezpečuje výhodnejšie pracovné podmienky nad rámec stanovený v Zákonníku práce.