Zmena sídla spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť

Dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých zmenách v našich kontaktných údajoch. Od 01.04.2013 spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť mení svoje sídlo. Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali od 01.04.2013 našu novú doleuvedenú adresu. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily), tie zostávajú nezmenené.

Naša nová adresa a nové (skrátené) obchodné meno spoločnosti:

KONŠTRUKTA – Defence, a.s.
Lieskovec 575/25
018 41 Dubnica nad Váhom