História spoločnosti

KONŠTRUKTA - Defence, a.s. je následnícka organizácia národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín, ktorý bol založený v roku 1953 po premiestnení zbrojnej výroby zo ŠKODA Plzeň do Dubnice nad Váhom. Neskôr, v roku 1957 bola v rámci národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín vybudovaná prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec čím sa veľmi priblížila k svojmu cieľu – zabezpečovať vývojové úlohy špeciálnej techniky vo svojich prevádzkach a maximálne odbúrať služobné cesty konštruktérov a projektantov do vzdialených priestorov a zabezpečovať úlohy bez zbytočných viac nákladov na dopravu, ubytovanie a diéty.

Vzhľadom na narastajúce požiadavky pre vývoj špeciálnej techniky v bývalom Československu a celom "východnom bloku", bolo v roku 1959 vytvorené detašované pracovisko KONŠTRUKTY v Brne a neskôr v roku 1972 aj v Prahe. KONŠTRUKTA sa tak stala jednou z najväčších výskumno-vývojových organizácií vo "východnom bloku", ktorá zamestnávala približne 2500 pracovníkov. V priebehu 70-tych rokov sa KONŠTRUKTA začala zaoberať aj navrhovaním a vývojom jednoúčelových strojov a zariadení pre komerčné využitie v gumárenskom, sklárskom a potravinárskom priemysle. Počas tohto obdobia KONŠTRUKTA vyvíjala aj rôzne zdravotnícke zariadenia a vybavenie.

Väčšina projektov, ktoré sa realizovali v období 80-tych rokov bola z oblasti špeciálnej techniky, avšak ku koncu 80-tych a začiatkom 90-tych rokov začal podnik pociťovať dopady nástupu konverzie špeciálnej výroby, ktorá nastala z dôvodu kolapsu komunistických režimov v regióne strednej a východnej Európy, čo vyústilo v ukončenie "studenej vojny" medzi východom a západom.

Následkom útlmu špeciálnej výroby bola KONŠTRUKTA donútená znižovať počet zamestnancov a vzdať sa detašovaných pracovísk v Prahe a v Brne. V roku 1993 bol štátny podnik KONŠTRUKTA Trenčín rozdelený na dva samostatné subjekty s cieľom oddeliť vývoj špeciálnej techniky od vývoja civilnej techniky. Tak vznikli KONŠTRUKTA-Defence, š.p. a KONŠTRUKTA-Industry, š.p.

V roku 1996 sa KONŠTRUKTA-Defence, š.p. transformoval na KONŠTRUKTA-Defence, akciovú spoločnosť.

Významné míľniky

  • 1953 - založenie národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín, n.p.
  • 1988 - transformácia národného podniku na štátny podnik KONŠTRUKTA-Defence, š.p.
  • 1993 - rozdelenie štátneho podniku KONŠTRUKTA Trenčín na :
  • KONŠTRUKTA-Defence, štátny podnik
  • KONŠTRUKTA-Industry, štátny podnik
  • 1996 - transformácia štátneho podniku KONŠTRUKTA-Defence na akciovú spoločnosť KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
  • 2004 - začlenenie podniku KONŠTRUKTA - Defence, a.s. do holdingovej skupiny DMD GROUP, a.s.
  • 2013 - presťahovanie sídla spoločnosti do Dubnice nad Váhom
84 mm D 55 protilietadlové dvojhlavňové lodné delo 120 mm D 46 palubné delo 30,5 cm D 45 delová veža 24 cm D 40 lodné delo 30,5 cm ťažký mínomet vz. 16 38 cm ťažká húfnica vz. 17 42 cm ťažká húfnica vz. 17 24 cm ťažká húfnica vz. 39 140 mm D 56 palubné delo