Certifikáty

ISO 9001
Certifikát pre systém manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008

Certifikát kvality obrannej štandardizácie AQAP 2110

Osvedčenie o akreditácii SNAS pre certifikačný orgán certifikujúci výrobky podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012

Osvedčenie o akreditácii SNAS pre skúšobné laboratórium podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005

Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE