Certifikáty


Certifikát kvality obrannej štandardizácie AQAP 2110
STN ICO
STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008
NCAGE 1090M
NCAGE 1090M
SKTC 112
Osvedčenie o akreditácii SNAS pre certifikovanú osobu SKTC-112
OBP 2018
Priemyselná bezpečnosť
Register solventných firiem
Register solventných firiem
Akreditacia/Osvedčenie S077
Osvedčenie o akreditácii
Rozhodnutie S077
Rozhodnutie o akreditácii